Wyświetl: Wszystkie | Nieruchomości | Ruchomości Strona Główna
Aktualne licytacje nieruchomości i ruchomości:
Licytacja nieruchomości: Położenie: TRZEBIATÓW ul.Torowa 4
Licytacja nieruchomości: Położenie: TRZEBIATÓW ul.Kilińskiego 99
Licytacja nieruchomości: Położenie: MRZEŻYNO ul.Rybacka 4/1 gm. Trzebiatów
Licytacja nieruchomości: Położenie: Grądy 9 gm. Gryfice
Licytacja nieruchomości: Położenie: STAWNO 12A3 gm.Gryfice
Licytacja nieruchomości: Położenie: Konarzewo gm Karnice
Licytacja NR: I licytacja
Nr licytacji:I licytacja
Nr księgi wieczystej:SZ1G/00001495/4
Dotyczy:
Data licytacji:2019-11-15 godz. 8:35
Miejsce licytacji:Sąd Rejonowy w Gryficach
Dłużnik:Walesiński Artur
Położenie:Grądy 9 gm. Gryfice
Kwota rękojmi:4.300,00 zł
Termin uiszczenia rękojmi:2019-09-15
Suma oszacowania:43.000,00 zł
Cena wywołania:32.250,00 zł
Opis:Przedmiotem licytacji jest działka gruntu o nr ewid. 89/2 i pow. 0,0491 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym (w zabudowie szeregowej) o pow. zabudowy 82 m2 i pow. użytkowej 66,00 m2 oraz budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 35 m2. Budynek mieszkalny w bardzo złym stanie technicznym. Na działce 89/2 ustanowione jest prawo służebności gruntowej na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika dz. nr 89/1.

Dla nieruchomości księgę wieczystą nr SZ1G/00001495/4 prowadzi Sąd Rejonowy w Gryficach.
Uwagi:
Dodatkowe dokumenty:
Fotografie: